Svlak

.

Spoj na svlak má různá využití a je to velmi důmyslný spoj dokonale využívající vlastnosti dřeva. Může se použít buď ke zpevnění a zabránění kroucení širokých desek, nebo také jako konstrukční spoj nábytkových korpusů. 

svlak

Způsob výroby svlakového spoje je popsán v článku Výroba svlaku pomocí ručních hoblíků. K výrobě svlaku potřebujeme speciální hoblíky svlakovníky a kocoura. Dále svlakovou pilku, dláto a paličku.

Svlak je tvořen dvěma částmi: v první části, nejčastěji je to deska nebo prkno, je vytvořená drážka rybinového profilu, to znamená, že její šířka se rozšiřuje směrem dovnitř hloubky mateiálu. Druhou částí je samotný svlak, hranol, který má na spodní straně upravený profil takového tvaru, aby pasoval do drážky.

Správně vyrobený svlak umožňuje vzájemný pohyb svlaku a desky při změnách vlhkosti dřeva, aniž by došlo k poškození výrobku. Zároveň se svlak ještě více zpevňuje při sesychání, protože letokruhy mají tendeci se vlivem sucha narovnávat. Proto je třeba při výrobě ohlídat směr letokruhů, jak je ukázáno na horním nákresu. Svlak se k desce nikdy nelepí! Zabránilo by se tak možnosti pohybu a deska by mohla popraskat. Naopak desky zpevňované svlakem se k sobě lepit mohou. Pokud se spojují nasucho, je vhodné použít spoj na polodrážku, pero a drážku, hmoždík nebo vložené pero.

svlak

dvířka kredence zpevněná svlakem

svlak

 deska stolu zpevněná svlakem

Jiný spůsob, jak se dá využít svlak, je jeho použití jako konstrukčního spoje při spojování dvou desek. Spojené desky tvoří tvar písmene T, přičemž uprostřed jedné desky je (napříč lety) vytvořena rybinová drážka a na čelní hraně druhé desky je samotný svlak. Deska se díky svlaku napevno zasune do drážky ve druhé desce. Tímto způsobem se dají například sestavovat nábytkové korpusy, nebo upevňovat regály uvnitř korpusů. Více napoví fotky.

V tomto případě se svlak i drážka vytváří napříč růstu letokruhů, proto je nutné používat hoblíky s krojidlem (přeřezem), aby nedošlo k vytrhání vláken. Opět zde platí, že konstrikce svlaku umožní pohyb dřeva při změnách vlhkosti. Abychom zajistili, že na přední straně výrobku desky vůči sobě neposunou a budou stále lícovat, můžeme cca jednu pětinu délky svlaku zepředu slepit, a nebo zajistit kolíčkem. Dřevo se tak bude roztahovat pouze dozadu.

svlak

Korpus spojený svlakem (na opravovaném kusu)

svlak

svlak vytvořený na čelní hraně desky (prkna)

svlak

...a příslušná drážka

sestavení svlaku

spojení desek pomocí svlaku

sestavení korpusu misníku pomocí svlakůsestavení korpusu pomocí svlaků, zde je to ozdobně vyřezávaný misník

Existuje ještě další jednoduchá varianta svlaku, přitloukaný svlak, který je velmi často používaný jak v minulosti, tak i dnes. Je to vlastně jen prkno jednoduše přibité napříč kolmo přes ostaní prkna, bez drážky i svlaku. Používá se na různá vrata a vrátka, dveře od chlívků a podobně. Při výrobě se nevytváří svlakové lože ani rybinový profil, svlak se položí v kolmém směru na prkna, která se mají spojit a každé se přitluče dřevěným nebo kovaným hřebíkem. Protože toto přibití není dostatečně pevné a u zavěšených výrobků by došlo ke svěšení, je nutné desku zajistit šikmou vzpěrou. Ta je vedena mezi horním a dolním svlakem od spodního pantu šikmo nahoru k vnějšímu konci horního svlaku (do tvaru písmene Z).